Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

The New England Journal of Medicine

PERSPECTIVE
L.L. Sessums, S. Basu, and B.E. Landon
DOI: 10.1056/NEJMp1906593 | July 17, 2019
A. Berlin, V. Koski-Karell, K.R. Page, and S. Polk
N Engl J Med 2019;381:197-201
AudioComment
J.E. Henney, J.A. O’Hara III, and C.L. Taylor
N Engl J Med 2019;381:201-203 | Published Online May 29, 2019
M. Bivens
N Engl J Med 2019;381:203-205
ORIGINAL ARTICLES
R.J. Hayes and Others
N Engl J Med 2019;381:207-218
FREEVideoComment
D.V. Havlir and Others
N Engl J Med 2019;381:219-229
CME
J. Makhema and Others
N Engl J Med 2019;381:230-242
FREE
A.C. Flint and Others
N Engl J Med 2019;381:243-251
SPECIAL ARTICLE
Z. Song, Y. Ji, D.G. Safran, and M.E. Chernew
N Engl J Med 2019;381:252-263
REVIEW ARTICLE
J.H. Hoofnagle and E.S. Björnsson
N Engl J Med 2019;381:264-273
CME
 
IMAGES IN CLINICAL MEDICINE
L. Fu and A. Gomaa
N Engl J Med 2019;381:274
A.R. Scott and R.A. Compton
N Engl J Med 2019;381:e5
CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL
M.W. Freeman and Others
N Engl J Med 2019;381:275-283
CME
EDITORIALS
D. Harrington and Others
N Engl J Med 2019;381:285-286
FREE
S.S. Abdool Karim
N Engl J Med 2019;381:286-288
CLINICAL IMPLICATIONS OF BASIC RESEARCH
S.F. Dowdy
N Engl J Med 2019;381:289-290
CORRESPONDENCE
DOI: 10.1056/NEJMc1905039 | July 17, 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου